Ba Ba Rang Muối sả Nguyên Con

216
Đăng ngày 06/06/2017 bởi

Ba ba mà rang muối (giống hấp bằng muối) nguyên con như vầy thịt ngọt, hương vị ba ba được giữ nguyên,
có thêm cộng sả nên ba ba không bị tanh.

Summary
Ba Ba Rang Muối sả Nguyên Con
Title
Ba Ba Rang Muối sả Nguyên Con
Description

Ba ba mà rang muối (giống hấp bằng muối) nguyên con như vầy thịt ngọt, hương vị ba ba được giữ nguyên, có thêm cộng sả nên ba ba không bị tanh.

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai