Đi đào sắn về lúi húi nướng ăn với nhau

189
Đăng ngày 11/03/2017 bởi

Tuổi thơ, ai đã từng đi đào sắn về, lúi húi nướng ăn với nhau. Mặt mũi nhem nhuốc? Vui cực & ngon cực.

Summary
Đi đào sắn về lúi húi nướng ăn với nhau
Title
Đi đào sắn về lúi húi nướng ăn với nhau
Description

Tuổi thơ, ai đã từng đi đào sắn về, lúi húi nướng ăn với nhau. Mặt mũi nhem nhuốc? Vui cực & ngon cực.

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai