Đi Móc Cua Đồng và Món Cua Đồng Rang Me Quá Ngon

250
Đăng ngày 06/06/2017 bởi

Lâu lâu mới đi móc cua, bữa nay móc cũng nhiều cua nên làm món cua rang me ăn chơi.
Cua đồng mới bắt đem rang me thịt ngọt ăn ngon phải biết,

Summary
Đi Móc Cua Đồng và Món Cua Đồng Rang Me Quá Ngon
Title
Đi Móc Cua Đồng và Món Cua Đồng Rang Me Quá Ngon
Description

Lâu lâu mới đi móc cua, bữa nay móc cũng nhiều cua nên làm món cua rang me ăn chơi. Cua đồng mới bắt đem rang me thịt ngọt ăn ngon phải biết,

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai