Đời Du Mục – Cao Nguyên – Tập 1

194
Đăng ngày 06/12/2017 bởi

Đây là series ký sự video do tôi thực hiện tại 1 trong những nơi cao, đẹp, ấn tượng và cũng khó khăn bậc nhất Tây Bắc.

Summary
Đời Du Mục - Cao Nguyên - Tập 1
Title
Đời Du Mục - Cao Nguyên - Tập 1
Description

Đây là series ký sự video do tôi thực hiện tại 1 trong những nơi cao, đẹp, ấn tượng và cũng khó khăn bậc nhất Tây Bắc.

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai