Gà nướng Mắc Khén – Chẳm Chéo

285
Đăng ngày 06/06/2017 bởi

Chắc ai cũng biết ẩm thực Tây Bắc khi đã xem các video của anh TÂN HOABANFOOD.
Tôi là người NAM BỘ, hôm nay tôi có vài loại gia vị của TÂY BẮC nên làm gà nướng với gia vị đó xem có ngon không!

Summary
Gà nướng Mắc Khén - Chẳm Chéo
Title
Gà nướng Mắc Khén - Chẳm Chéo
Description

Chắc ai cũng biết ẩm thực Tây Bắc khi đã xem các video của anh TÂN HOABANFOOD. Tôi là người NAM BỘ, hôm nay tôi có vài loại gia vị của TÂY BẮC

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai