Ký Sự Rừng Lào – Tập Cuối – Khám phá cách ăn uống độc đáo của người Lào

186
Đăng ngày 06/12/2017 bởi

Người Lào ăn uống rất độc đáo, họ ăn xôi thay vì ăn cơm.
Trong mâm cơm của họ luôn có tô nước lọc để ăn chung với cơm, họ cũng không dùng đũa mà chỉ dùng thì và tay bốc mà thôi.
Chuyến đi này mình chưa thể khám phá hết những điều độc đáo của người Lào, trong chuyến đi lần sau mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị hơn nữa.

Summary
Ký Sự Rừng Lào - Tập Cuối - Khám phá cách ăn uống độc đáo của người Lào
Title
Ký Sự Rừng Lào - Tập Cuối - Khám phá cách ăn uống độc đáo của người Lào
Description

Người Lào ăn uống rất độc đáo, họ ăn xôi thay vì ăn cơm. Trong mâm cơm của họ luôn có tô nước lọc để ăn chung với cơm, họ cũng không dùng đũa mà chỉ dùng thì và tay bốc mà thôi.

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai