Lợn Nướng Tây Bắc – Tập 1

223
Đăng ngày 06/12/2017 bởi

Sau chuyến đi suối dài ngày, anh em chúng tôi về bản, ra suối của bản để làm món lợn nướng, lợn quay!
Ăn ngon 1 tí cho bù lại mấy ngày vất vả ăn bờ ngủ bụi

Summary
Lợn Nướng Tây Bắc - Tập 1
Title
Lợn Nướng Tây Bắc - Tập 1
Description

Sau chuyến đi suối dài ngày, anh em chúng tôi về bản, ra suối của bản để làm món lợn nướng, lợn quay! Ăn ngon 1 tí cho bù lại mấy ngày vất vả ăn bờ ngủ bụi

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai