Nướng cá lóc cuốn bánh tráng chấm mắm tép “grilled fish”

223
Đăng ngày 01/22/2018 bởi

Dân xì phố về quê chơi bắt đi nướng cá. Lần đầu nướng cá mà như vậy được không các bạn!

Summary
Nướng cá lóc cuốn bánh tráng chấm mắm tép "grilled fish"
Title
Nướng cá lóc cuốn bánh tráng chấm mắm tép "grilled fish"
Description

Dân xì phố về quê chơi bắt đi nướng cá. Lần đầu nướng cá mà như vậy được không các bạn!

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai