Quăng Chài – Tập 2 – Bắt Cá Suối 2017

219
Đăng ngày 06/12/2017 bởi

Mưa đá, gió rít, rồi mưa nặng hạt đổ xuống.
Anh em chúng tôi chạy toán loạn, xin trú nhờ được ở 1 nhà người quen trong bản, thôi, nấu cơm ăn đã, rồi tối đi thả lưới, quăng chài bắt cá tiếp

Summary
Quăng Chài - Tập 2 - Bắt Cá Suối 2017
Title
Quăng Chài - Tập 2 - Bắt Cá Suối 2017
Description

Mưa đá, gió rít, rồi mưa nặng hạt đổ xuống. Anh em chúng tôi chạy toán loạn, xin trú nhờ được ở 1 nhà người quen trong bản, thôi, nấu cơm ăn đã, rồi tối đi thả lưới, quăng chài bắt cá tiếp

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai