Thả Lưới Ban Đêm Tập 6 – Bắt Cá Suối 2017

377
Đăng ngày 06/12/2017 bởi

Bắt cá suối bằng lưới ban đêm thật thú vị, trời tối om, mỗi anh em 1 cái đèn pin đeo đầu.
Cá suối ban đêm đi tìm mồi, mắc lưới nhiều lắm. Nhấc xong mẻ lưới này, anh em chúng tôi lại ngâm tiếp để sáng mai nhấc!

Summary
Thả Lưới Ban Đêm Tập 6 - Bắt Cá Suối 2017
Title
Thả Lưới Ban Đêm Tập 6 - Bắt Cá Suối 2017
Description

Bắt cá suối bằng lưới ban đêm thật thú vị, trời tối om, mỗi anh em 1 cái đèn pin đeo đầu. Cá suối ban đêm đi tìm mồi, mắc lưới nhiều lắm

Chuyên mục Thẻ

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai